Over mensen en paarden

Hoe het volgens de Noord-Amerikaanse Indianen zo is gekomen dat paarden willen coachen met mensen.

Ooit leefden de mensen en de dieren vredig samen als één grote stam. Iedereen kon de behoeften van het gezamenlijke goed zien. Geen enkel wezen werd als beter of slechter beschouwd dan een ander wezen.

Op een dag begon er een koude noordenwind te waaien en de mensen begonnen een eigen taal ontwikkelen, een taal die de dieren niet spraken. Al snel voelden de mensen zich anders en beter. Zij begonnen te jagen en verschuilden hun kennis voor de dieren. De dieren, op hun beurt, werden bang voor de mensen en verborgen zich. Zo kwam het dat de mensen en de dieren elkaar niet meer vertrouwden.

De Schepper keek hoofdschuddend naar beneden. Toen duidelijk werd dat de mensen en dieren alleen maar verder uit elkaar zouden groeien, wekte hij een grote aardbeving op die de wereld in tweeën splitste, zodat de mensen en dieren voor altijd apart zouden leven. De aarde beefde en er ontstond een kloof met de mensen en aan de andere kant de dieren aan de ene kant.

Toen de mensen zagen dat alle dieren aan de overkant stonden, schreeuwden ze het uit van verdriet. Ze beseften wat ze met hun gedrag hadden uitgelokt. Hoe erg het zou zijn als ze voor altijd gescheiden van de dieren verder moesten leven! Ze smeekten de dieren om vergeving. Maar de dieren waren nog steeds bang en vluchtten dieper het woud in. En de kloof werd groter en groter.

Op het allerlaatste moment kwamen er twee soorten uit het struikgewas. Het paard en de hond sprongen over de kloof en voegden zich bij het mensenrijk. De mensen waren ongelofelijk dankbaar en beloofden Paard en Hond dat ze voor altijd als vereerde gasten onder hen mochten leven.

Vanuit deze verbondenheid tussen mens en paard voel ik dat het tijd is om de paarden niet alleen als sport-, last- of recreatiedier te zien, maar ze in hun essentie te zien en hun wijsheid voor vol aan te nemen. Op de eerste dag van de lente voerden we een ritueel uit om de paarden te eren. Ook in de sessies doen we dat. Wil je zelf de diepgaande verbinding met het wezen paard aangaan?